DIBB &

  Dansk Institut for Basic Body awareness therapy


DIBB

BBAT

Uddannelse

Kurser

Litteratur

Kontakt

Links

Basic Body Awareness Therapy BBAT 2

 

Kurset er en integreret del af efteruddannelsen i BBAT. Gennem faglig fordybelse tilegner deltagerne sig viden, færdigheder og holdninger med henblik på at implementere begyndende erfaring med BBAT i individuel behandling. Der er derudover fortsat fokus på personlig fordybelse i øvelserne. Teori om grundlæggende bevægelsesprincipper i BBAT indgår, og deltagerne arbejder med at kunne anvende, integrere og udfordre den terapeutiske holdning og kommunikation i BBAT. Tai Chi og meditation er en del af det daglige program.

Forudsætning for optagelse er at BBAT- trin 1 er gennemført dvs. at rapporten efter BBAT 1 er blevet godkendt.

 

Indhold

        BBAT praksis, personlig fordybelse

        Refleksion over BBAT 1 - rapport

        Fordybelse i det teoretiske grundlag for BBAT

        Teori og indføring i grundlæggende bevægelsesprincipper

        Indledende samtale til BARS-MH

        BBAT i klinisk og forebyggende virksomhed: Rammer, dosering og progression

        Terapeutisk holdning og menneskesyn

        Formidling af BBAT til samarbejdspartnere

 

Praktiske oplysninger

Tid: 26.- 31.januar 2020
Sted: Kerteminde Vandrerhjem
Pris: Kr. 12.200,- dækker overnatning i enkeltværelse og forplejning

 

Tilmelding

Senest 29.oktober 2019 via mail til jonna@bodyawareness.dk

med flg oplysninger:

 

        BBAT 2 2020

        Navn + telefonnr.+ mailadresse

        Arbejdsplads + evt. telefonnr.

        Angiv betalingsform:

o   jeg betaler selv

o   min arbejdsgiver betaler: navn og adresse på arbejdsplads + EAN nr. + navn på kontaktperson vedr. betalingen

 

Efter tilmelding vil du eller din arbejdsgiver modtage en faktura.

 

Tilmelding er bindende

 

Deltagerantal: 12

Underviser: Jonna Jensen, fysioterapeut, uddannet lærer i BBAT, M Edu og specialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Arrangør: Dansk Institut for Basic Body awareness therapy samt Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi

 

Evt. spørgsmål kan rettes til underviser på mail: jonna@bodyawareness.dk